Η εφαρμογή υπολογίζει το βάρος των μεταλλικών κατασκευών

Μερικά screenshots από την εφαρμογή: