Η Εταιρεία Μεταλλουργία Τρίπολης - Ιωάννης Χρ. Αγγελόπουλος από το 2009 έχει πιστοποιήσει με ISO 9001:2008 το σύστημα διασφάλισης ποιότητας το οποίο διαθέτει