Η Εταιρεία Μεταλλουργία Τρίπολης - Ιωάννης Χρ. Αγγελόπουλος έχει πιστοποιήσει με ISO 9001:2015 το σύστημα διασφάλισης ποιότητας το οποίο διαθέτει