Ειδικού τύπου Open Top Containers ISO 20'

Η εταιρεία Μεταλλουργία Τρίπολης Ι. Αγγελόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε. αναπτύσσει και κατασκευάζει έναν νέο τύπο open top container iso 20' σχεδιασμένο για επικίνδυνα φορτία.

Ο σχεδιασμός των containers επιτρέπει την κατακόρυφη φόρτωση επικίνδυνων φορτίων όπως χημικά ή μικρής έντασης ραδιενεργά φορτία

Το πάτωμα των open-top containers έχει ενισχυθεί σε ικανό βαθμό ώστε να προστατέψει το φορτίο από πιθανές διαβρώσεις. Το ξύλινο πάτωμα έχει ολοσχερώς αφαιρεθεί και στην θέση του προστέθηκαν 5mm χάλυβα και 3mm ανοξείδωτου χάλυβα.

Χαρακτηριστικά και Πιστοποιήσεις

Τα containers της εταιρείας μας, έχουν πιστοποιηθεί από την EuroCert και βρέθηκαν σύμφωνα
με τα πρότυπα ISO 830, ISO 668, ISO 6346, ISO 1161 & ISO 1496-1 .
Στις δοκιμές που διεξήγαγε η εταιρεία πιστοποίησης, διαπιστώθηκε και πιστοποιήθηκε η αντοχή
της οροφής και του πατώματος, καθώς και η στεγανότητα του εσωτερικού του container.